221384
ХҮН АМ
58756
ӨРХИЙН ТОО
10364
БҮРТГЭЛТЭЙ ААН
5222
ТӨРӨЛТ / САР
43
СУРГУУЛЬ
112
ЦЭЦЭРЛЭГ
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.